Ubezpiecz się

Przygotowaliśmy 4 pakiety,
który wybierasz?

/ Jestem studentem kierunku medycznego
i potrzebuję rozszerzonej ochrony:
 • Pakiet 1.

  Składka za czas ochrony tj. do 31.10.2024r. / 77 zł

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:


  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe, w których mamy między innymi świadczenia takie jak koszty leczenia po ekspozycji i świadczenia jednorazowe po zakażeniu WZW i HIV, świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne

  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN

  leczenia po ekspozycji
  / suma ubezpieczenia
  21 000 PLN
  Więcej
 • Pakiet 2.

  Składka za czas ochrony tj. do 31.10.2024r. / 103 zł
   

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:


  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe, w których mamy między innymi świadczenia takie jak: koszty leczenia po ekspozycji i świadczenia jednorazowe po zakażeniu WZW i HIV, świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne oc w życiu prywatnym z rozszerzeniem o oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich

  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN

  leczenia po ekspozycji
  / suma ubezpieczenia
  21 000 PLN

  oc w życiu prywatnym
  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN

  oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich
  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN
  Więcej
/ Jestem studentem kierunku innego niż medyczny
i wystarczy mi podstawowy zakres ochrony:
 • Pakiet 1.

  Składka za czas ochrony tj. do 31.10.2024r. / 52 zł

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:


  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe, w których mamy między innymi: świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne

  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN
  Więcej
 • Pakiet 2.

  Składka za czas ochrony tj. do 31.10.2024r. / 65 zł

  Następstwa nieszczęśliwych wypadków / NNW:


  pakiet podstawowy i opcje dodatkowe, w których mamy między innymi: świadczenia za pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, koszty leczenia i inne

  oc w życiu prywatnym z rozszerzeniem
  o oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich

  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN oc w życiu prywatnym

  / suma ubezpieczenia
  50 000 PLN oc w związku z odbywaniem praktyk studenckich

  / suma ubezpieczenia
  20 000 PLN
  Więcej

Zalety programu:

/ Jest kompleksowy

/ cena jest niska w stosunku do ochrony ubezpieczeniowej

/ zakres ubezpieczenia NNW jest bardzo szeroki z opcjami dodatkowymi związanymi z zachorowaniem i pobytem w szpitalu (szczegóły w załączonych tabelach)

/ zakres ubezpieczenia oc w życiu prywatnym jest dostosowany do potrzeb każdego młodego człowieka, rozszerzony o wykonywanie sportów, oc najemcy (mienia ruchomego i nieruchomości) oraz czynności wszelkie podczas wykonywania praktyk studenckich przy wyborze odpowiedniego wariantu ubezpieczenia

/ zakres terytorialny ochrony zarówno dla NNW jak i OC – cały Świat

/ dla Wydziału Medycznego również oc jest rozszerzone o przeniesienie WZW i HIV

/ wysokie świadczenie jeśli chodzi o leczenie po ekspozycji – do 21 000,- zł

/ forma zawierania umów – samodzielna przez platformę sprzedażową; ale przewidziane pełne wsparcie i kontakt z TCA;